Rock'n'Roll Gimnazija

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka (dalje: Izjava) za udrugu Rock’n’roll klub „Rock’n’roll Gimnazija“ (dalje: Klub), Slavenskog 9, Zagreb, OIB: 28749063755, napravljena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana
27.04.2016. godine (dalje: Uredba), a koja se primjenjuje od 25.05.2018. godine.

1. OPĆI PODACI

Za obradu podataka odgovorna je udruga Rock’n’roll klub „Rock’n’roll Gimnazija“, Slavenskog 9, Zagreb,
OIB: 28749063755.
Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije vezane za obradu i korištenje osobnih podataka su:
Telefon: 01/36 47 038, 091/54 58 601 Adresa: Slavenskog 9, 10000 Zagreb
Elektronička pošta: snjezanatorjanac@gmail.com

2. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA, SVRHA I PRAVNA OSNOVA

Prema odredbi čl. 4. st.1. t.1. Uredbe osobni podaci predstavljaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (npr. ime i prezime, OIB, adresa i dr.) Podaci se prikupljaju Upisnim listom, Izjavom ukoliko se radi o obaveznim podacima koji nisu na Upisnom listu, Privolom ukoliko se radi o podacima za koje ne postoji druga zakonska osnova te audio-vizualnim sredstvima.

Obavezni podaci
Kako su ovi podaci zakonski obavezni ili bez njih ne bi bilo moguće obavljati djelatnosti zbog kojih je klub osnovan, za njih se neće tražiti posebna privola. Smatramo da je član prilikom učlanjenja, koje je dobrovoljno, suglasan sa korištenjem obaveznih podataka. Obavezni podaci pod oznakom B) i C) se prikupljaju samo za natjecatelje.

A) Prema članku 12. Zakona o udrugama (NN74/17, 70/17), Udruga je dužna voditi popis svojih članova sa slijedećim obaveznim podacima:
· Ime i prezime
· Osobni identifikacijski broj (OIB)
· Datum rođenja
· Datum pristupanja udruzi
· Kategorija članstva
· Datum prestanka članstva u udruzi

B) Prema članku 71. zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) potreban je:
· podatak o utvrđenoj općoj zdravstvenoj sposobnosti

C) Prema statutu Kluba jedna od djelatnosti Kluba je i sudjelovanje na natjecanjima različitih rangova te su nam u tu svrhu mogu biti potrebni i slijedeći podaci ovisno o rangu natjecanja a prema pravilnicima Zagrebačkog rock’n’roll saveza, Hrvatskog rock’n’roll Saveza i Svjetske rock’n’roll konfederacije (ti podaci mogu biti i javno objavljeni uz ime i prezime):
· spol
· Rezultat na natjecanju
· Kategorija u kojoj se član natječe
· Osnovna škola koju član pohađa
· Razred osnovne škole koji član pohađa bez slovne oznake

Neobavezni podaci prikupljaju se Privolom jer za njih ne postoji druga pravna osnova a potrebni su zbog uspješnijeg odvijanja djelatnosti kluba.
Privolu ne može dati osoba mlađa od 16 godina. Za osobu mlađu od 16 godina Privolu daje roditelj ili skrbnik.

A) Kontakt podaci – u svrhu izravne komunikacije i pružanja pravodobnih informacija o treninzima, natjecanjima i ostalim djelatnostima kluba

B) Foto, video i audio dokumentacija nastala obavljanjem djelatnosti Kluba (treninzi, nastupi, natjecanja, putovanja) – u svrhu (prema statutu Kluba):
· Promocije i informiranja javnosti o akrobatskom rock’n’rollu
· analize trenažnog procesa

U slučaju potrebe mogu se prikupljati i drugi podaci na način određen Uredbom a koji nisu obuhvaćeni ovom Izjavom.
Fotografije, video i audio snimke za objavu na službenim stranicama kluba može snimati samo osoba ovlaštena od strane kluba.
Zbog široke upotrebe raznovrsnih uređaja za snimanje klub ne može biti odgovaran za objave snimaka s događanja pod B) nastalih od strane posjetitelja ili drugih sudionika.

 

3. NAČIN OBRADE i ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Klub osigurava da se osobni podaci članova obrađuju samo na način koji je u skladu s navedenom svrhom.
Klub poduzima sve razumne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Vašim podacima pristup imaju samo ovlaštene osobe kluba i to samo u nužnom obimu određenom svrhom. Sve ovlaštene osobe su potpisala Izjavu o povjerljivosti.

Ukoliko je to radi ispunjenje navedene svrhe nužno , pristup određenim podacima pružiti će se i savezima u koje je klub udružen (npr. Zagrebačkom rock’n’roll savezu, Hrvatskom rock’n’roll savezu). Klub će također omogućiti uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga. Neki podaci mogu biti dostavljeni i trećim osobama zbog potrebe izvršenja neke usluge kao npr. putničke agencije i osiguravajuća društva.

U poslovanju surađujemo s tvrtkom RELAGO d.o.o. vezano za obradu članskih podataka i izdavanja uplatnica te s knjigovodstvenim servisom FINSPORT d.o.o. Obje tvrtke su uskladile poslovanje s Uredbom.
Podaci se s prestankom svrhe u koju su prikupljeni brišu osim ukoliko nije drugačije određeno zakonskim propisima. Podaci za koje ne postoji zakonska obaveza čuvanja mogu se i anonimizirati tako da se ni na koji način ne mogu povezati s ispitanikom.

 

4. PRAVA ISPITANIKA

Ispitanik je, prema Uredbi, pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.
Ispitanik ima slijedeća prava:
· Pravo na informaciju o obradi podataka
· Pravo na pristup podacima
· Pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka do povlačenja
· Pravo na ispravak
· Pravo na brisanje
· Pravo na ograničenje obrade
· Pravo na prijenos podataka drugom voditelju
· Pravo na podnošenje prigovora Klubu ili nadležnom državnom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka

 

5. PROMJENA IZJAVE O ZAŠTITI PODATAKA

Klub može promijeniti ove Izjavu bilo kada i bez prethodne najave članovima. Ova i promijenjena Izjava biti će raspoloživi članovima web stranicama kluba. Član može prestati biti članom Kluba ukoliko smatra da ne prihvaća promijenjenu Izjavu.
Ukoliko nastavi sudjelovati u aktivnostima Kluba smatra se da prihvaća promijenjenu Izjavu.

 


Datum posljednjeg ažuriranja ove Izjave: 3.9.2018.