Rock'n'Roll Gimnazija

Kodeks ponašanja

I. CILJ

Članak 1.

Rock’n’roll klub “Rock’n’roll Gimnazija”(u daljnjem tekstu: Klub) želiomogućiti sigurnu, bezbrižnu i

sretnu okolinu za članove, natjecatelje, trenere, roditelje i ostale suradnike, atmosferu u kojoj se svi
članovi Kluba poštuju i gdje svatko daje svoj maksimum za dobrobit Kluba. U takvom okruženju
članovi Kluba će biti spremni preuzeti odgovornost za svoje postupke i ponašanje kako bi mogli
postići što bolje rezultate.

II. OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Od svih članova i suradnika Kluba se očekuje ponašanje u skladu sa sljedećim odredbama:
1.poštivati prava, dignitet i vrijednosti svih članova Kluba
2.suzdržavati se od aktivnosti koje bi se mogle smatrati zlostavljanjem, diskriminacijom ili
iskorištavanjem bilo u fizičkom, mentalnom, verbalnom ili emocionalnom smislu
3.suzdržavati se od ponašanja koje bi moglo smetati drugima ili ugrožavati njihovo zdravlje
4.biti oprezan i pažljiv prema bolesnima i ozlijeđenima
5.biti odgovoran i prihvatiti posljedice svoga ponašanja
6.ponašati se profesionalno uophođenju s drugima, kako u govoru tako i u djelima

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 3.
Od aktivnih članova Kluba (natjecatelja) očekuje se ponašanje u skladu sa sljedećim odredbama:
1.ponašati se u skladu s pravilima HRRS-a i ZRRS-a
2.ponašati se u skladu s anti-doping procedurama
3.ne svađati se sa sucima i ostalim osobljem, ukoliko se ne slažete sa njihovom odlukom potrebno je
upozoriti trenera ili drugog predstavnika Kluba za vrijeme ili nakon natjecanja
4.surađivati s trenerom, te ostalim članovima iz svoje i drugih grupa
5.biti otvoren i iskren prema treneru vezano uz bolest i ozljede koje bi mogle spriječiti da se u
potpunosti prate zahtjevi programa
6.ponašati se u skladu sa zahtjevima trenera i prihvatiti njihove kritike
7.surađivati s trenerima u slaganju programa kako bi se adekvatno pripremili za natjecanje
8.nagraditi pljeskom dobre nastupe članova svojeg i drugih klubova
9.tretirati sve članove onako kako bi vi htjeli biti tretirani, nikada zlostavljati ili zloupotrijebiti nečije
nedostatke, nikada ometati druge članove
10.ponašati se sportski i dostojanstveno kako u pobjedi tako i u porazu
11.poštivati prava, dignitet i vrijednosti svih natjecatelja bez obzira na sposobnosti, kulturu ili religiju
12.na svaki trening, natjecanje ili sastanak dolaziti na vrijeme, a kašnjenje ili izostanak bit će
opravdani jedino u slučaju bolesti ili drugih nepredviđenih okolnosti 13.biti uzor drugim članovima
14.trenirati s jednakim naporom za sebe i za svoj Klub

Članak 4.

Od roditelja se očekuje suradnja i ponašanje u skladu sa slijedećim odredbama:
1.potaknuti dijete da se bavi sportom, ali ga ne prisiljavati
2.poučiti dijete da se ponaša u skladu s pravilima i da poštuje odluke trenera i sudaca, bez obzira na
sve
3.poučiti dijete da poštuje svaki napor suparnika
4.nagraditi pljeskom dobar nastup i zalaganje svog djeteta i ostalih natjecatelja
5.pozitivno komentirati i motivirati dijete kako bi ga se potaknulo na daljnje zalaganje
6.usmjeriti se na djetetov trud i nastup, a ne na rezultat
7.ne kritizirati i ismijavati djetetov nastup, nego ga uvijek pohvaliti i nastojati da se uvijek osjeća kao
pobjednik
8.poučiti dijete da je važnije dati sve od sebe nego pobjediti, tako da se nikad ne osjeća poraženim
radi rezultata ili svojih sposobnosti
9.osigurati da dijete na trening i natjecanja dođe na vrijeme i sa svom potrebnom opremom
10.ne kritizirati trenere ispred drugih ljudi
11.obavijestiti trenera na vrijeme ukoliko će dijete propustiti trening ili natjecanje
12.obavijestiti trenera o bilo kakvim fizičkim ograničenjima ili bolestima koji mogu utjecati na
sigurnost vašeg djeteta ili druge djece
13.poštivati trenera, suce i ostalo osoblje na natjecanju
14.pomagati trenerima, sucima i ostalima ukoliko zatraže pomoć
15.suzdržavati se od „treniranje“ svog djeteta ili ostalih članova tijekom treninga ili natjecanja
16. za svoje dijete zahtijevati okolinu bez droga, cigareta i alkohola, a osobno se suzdržavati od
upotrebe istih na svim sportskim događanjima

Članak 5.

Od trenera se očekuje suradnja i ponašanje u skaldu sa sljedećim odrednicama:
1.poštivati pravila HRRS-a i ZRRS-a
2.promovirati anti-doping
3.ponašati se u sportskom duhu i to prenositi na svoje članove
4.pomagati plesačima da daju sve od sebe, poštivati njihov talent, njihov tjelesni razvoj i ciljeve
pojedinačno, svakako ih pohvaliti za svaki njihov napor
5.biti realan u zahtjevima, mogućnosti i zalaganju svakog člana
6.biti odgovoran za programe i razvoj svih aktivnih članova
7.izbjegavati favoriziranje pojedinaca, jer svi zaslužuju jednaku šansu u borbi za uspjeh
8.završiti sve potrebne škole, pratiti trendove u trenažnom procesu, a posebno principe razvoja
mlađih dobnih uzrasta
9.aktivno se uključiti u sve akcije i programe Kluba
10.surađivati sa svim tijelima upravljanja Kluba
11.pokazati poštovanje i profesionalno se odnositi prema svima uključujući i suparnike, suce,
trenere, ostalo osoblje, predstavnike medija, roditelje i gledatelje, a posebno potaknuti članove da i
oni slijede takvo ponašanje
12.ne dozvoliti da predrasude i sukob interesa poremete objektivnost

Članak 6.

Od djelatnika i suradnika se očekuje suradnja i ponašanje u skladu sa sljedećim odredbama:
1.ponašati se u sportskom duhu i to prenositi na sve članove i suradnike Kluba
2.čuvati privilegirane informacije
3.riješiti nesuglasice u što kraćem vremenu i u skladu s procedurama
4.ne dozvoliti da predrasude i sukob interesa poremete objektivnost

IV. PRITUŽBE NA NEPOŠTIVANJE KODEKSA

Članak 7.

U slučaju povrede Kodeksa od strane članova, trener je dužan upozoriti ga, a ukoliko se isto ili slično
ponovi, trener je dužan obavijestiti Stručni tim koji će odlučiti o sankcijama. Stručni tim (glavni
trener, pomoćni treneri) će o svojoj odluci izvjestiti Predsjednika kluba.

Članak 8.

U slučaju povrede Kodeksa od strane trenera, glavni trener je dužan upozoriti ga, a ukoliko se isto
ponovi, glavni trener će odlučiti o sankcijama i svojoj odluci izvjestiti Predsjednika kluba.
Članak 9.
U slučaju povrede Kodeksa od strane glavnog trenera, Predsjednik kluba izravno odlučuje o
sankcijama.

Članak 10.

U slučaju povrede Kodeksa od strane roditelja, trener je dužan upozoriti ga, a u slučaju ponovne
povrede, Stručni tim i Predsjednik kluba odlučiti ćeo sankcijama.

V. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 12.

Svi članovi Kluba moraju biti upoznati s Kodeksom ponašanja.Treneri su dužni upoznati natjecatelje i
roditelje s odredbama Kodeksa ponašanja. Kodeks ponašanja članova Kluba objavljuje se na web
stranici Kluba.

Članak 13.

Natjecatelji, roditelji i treneri, ukoliko primijete nepoštivanje Kodeksa ponašanja od strane bilo kojeg
člana Kluba, dužni su pismeno izvjestiti glavnog trenera putem e-maila.Stručni tim dužan je u roku 15
dana razmotriti prigovor i obavijestiti o učinjenom.

Članak 14.

Ovaj Kodeks ponašanja stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.02.2014.godine.